Geluidvangrail

Een eenvoudige en doeltreffende oplossing om geluidshinder te verlagen.

De huidige geluidsniveaus in en om woonwijken mogen niet verder toenemen. De GeluidVangrail is dan een betaalbare oplossing die in het wegbeeld past. Geluidsschermen belemmeren het zicht. Stil asfalt is relatief duur en raakt na verloop van tijd verzadigd. De GeluidVangrail kan langs diverse wegen een doeltreffende oplossing bieden om onder de gewenste drempelwaarde te blijven.

De GeluidVangrail bestaat uit een combinatie van een (eventueel bestaande) vangrail waar heel eenvoudig een speciaal geconstrueerde plaat onder wordt gemonteerd. Die plaat reflecteert het geluid naar beneden waar het geluid wordt geabsorbeerd in de berm. Het geluid zal met 2 tot 6 dB minderen, wat een waarneembaar verschil is. Het voordeel is dat het systeem én verkeer kan keren én het geluid dicht bij de bron afschermt. Hiermee ontstaat een verkeersveiligheidssysteem met geluidsreductie. Het is een betaalbare oplossing die in het wegbeeld past en voldoet aan de steeds strengere normen die gelden voor geluidshinder.

De GeluidVangrail is getest en CE-gemarkeerd conform de NEN-EN 1317-5. Hiermee is vastgesteld dat het toepassen van de GeluidVangrail onder een vangrail geen invloed heeft op de veiligheid en werking van de (bestaande) vangrail. De GeluidVangrail is zonder aanpassingen eenvoudig te monteren onder alle vangrailsystemen die aan de voorzijde zijn uitgebouwd zoals FL 2M- en VLP-constructies.

Geluidsadvies voor elk wegtype

Stefan Voeten, geluidsadviseur bij Movares: ‘Traditionele geluidsmaatregelen worden regelmatig niet doelmatig bevonden of eigenlijk te duur in relatie tot de effectiviteit. Daardoor ontstond bij mij het idee om te zoeken naar een goedkopere oplossing die ook nog effectief genoeg is. Door standaard vangrails te benutten voor geluidsafscherming is dat gelukt. Dit neemt niet weg dat elke geluidsmaatregel een specifiek toepassingsbereik heeft en correcte inpassing belangrijk is. Wij ondersteunen Saferoad met geluidsadvies en geven direct advies aan opdrachtgevers.’

Meer informatie is te vinden in de product catalogus