Duurzaam ondernemen

Duurzaam ondernemen is de essentie van onze missie, de drijvende kracht achter onze activiteiten en de visie die ons vooruit stuwt. Terwijl we door de complexiteit van de moderne wereld navigeren, zijn we onwrikbaar in onze toewijding aan het bevorderen van een veilige, verantwoordelijke en duurzame omgeving.

Vision Zero staat centraal in ons streven naar duurzaamheid en vertegenwoordigt onze allesomvattende aanpak om niet alleen een einde te maken aan verkeersdoden en ernstig gewonden, maar ook om onze negatieve gevolgen voor het milieu, de maatschappij en het algemeen belang aanzienlijk te verminderen.

Onze ambitie reikt verder dan de nabije toekomst en is gericht op het integreren van milieubescherming, sociale verantwoordelijkheid en zorgvuldig bedrijfsbeleid in de basisstructuur van onze activiteiten. Deze veelomvattende inzet onderstreept onze toewijding aan het maken van een positieve en blijvende impact op de samenleving - Voor elk leven. Op elke reis. Hiermee voldoen we niet alleen aan de gestelde verwachtingen; we lopen voorop in onze branche en banen ons een weg naar een veiliger en duurzamere toekomst.

UN Global Compact

Saferoad Group neemt deel aan het UN Global Compact. Door deel te nemen aan het UN Global Compact bezegelen wij onze toewijding om een maatschappelijk betrokken onderneming te zijn door middel van de tien principes die door de UN zijn gedefinieerd. De tien principes voor het kiezen van duurzame oplossingen zijn vastgelegd op het vlak van mensenrechten, arbeid, milieu en anticorruptie.

Lees verder Communication on Progress

 

Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN

De Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties schetsen een visionair kader van 17 doelen en 169 streefdoelen, met als einddoel het aanpakken van cruciale sociale, economische en ecologische uitdagingen tegen 2030. Deze doelen zijn niet alleen maar ambitieus; ze pakken kritieke bedreigingen aan, beschermen onze planeet en zorgen voor het welzijn van haar bewoners.

Saferoad heeft, in lijn met dit wereldwijde initiatief, strategisch gekozen om zich te richten op specifieke doelen die onze kernwaarden en expertise weerspiegelen. Door deze toewijding willen we een betekenisvolle verandering teweegbrengen en bijdragen aan een betere, duurzamere toekomst voor iedereen.

  SDG 3 - Goede gezondheid en welzijn Het doel van de VN is gericht op het garanderen van een gezond leven en het bevorderen van het welzijn voor iedereen op alle leeftijden, waarbij specifiek wordt gewezen op de verkeersveiligheid in subdoel 3.6. Saferoad levert producten en diensten die bijdragen aan veiligere wegen. Door hoogwaardige veiligheidsproducten te leveren die zijn afgestemd op het vergroten van de veiligheid en door kennis over hoe we de verkeersveiligheid kunnen vergroten met onze omgeving te delen, streven we ernaar het veiligheidsniveau in de hele sector te verhogen.
  SDG 8 - Eerlijk werk en economische groei Het doel van de VN is gericht op het bevorderen van duurzame, inclusieve en duurzame economische groei, volledige en productieve werkgelegenheid en fatsoenlijk werk voor iedereen. Saferoad gelooft in diversiteit en werkt er voortdurend aan om dit te vergroten in onze wervingsprocessen en om een inclusieve en open werkcultuur en kansen voor iedereen te garanderen. Saferoad neemt de belangen van haar werknemers serieus en respecteert de normen van de VN-Verklaring van de Rechten van de Mens en de normen van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO).
  SDG 9 - Industrie, innovatie en infrastructuur Het VN-doel is gericht op het opbouwen van een veerkrachtige infrastructuur, het bevorderen van inclusieve en duurzame industrialisatie en het bevorderen van innovatie. Saferoad werkt aan het verbeteren van de veiligheid en veerkracht van de infrastructuur en het voorbereiden op de toekomstige behoeften aan mobiliteit. Door hoogwaardige producten en een sterke R&D-focus willen wij koploper zijn binnen onze branche.
  SDG 12 - Verantwoorde consumptie en productie Het VN-doel is gericht op het garanderen van duurzame consumptie- en productiepatronen. Saferoad neemt maatregelen om ervoor te zorgen dat onze consumptie en productie te allen tijde duurzaam zijn. We hebben de meeste van onze productiefaciliteiten ISO14001 gecertificeerd, rapportage van de uitstoot van broeikasgassen door de productie geïmplementeerd en screening van onze leveranciers.