RenoRail - Gegarandeerd veilig hergebruik van gedemonteerde geleiderail

Kwaliteitsborging waarbij absoluut niets aan het toeval wordt overgelaten

Een tweede leven én gecertificeerd conform NEN EN1317-5

Fabrikanten

Uitsluitend fabrikanten kunnen het product geleiderail op de markt brengen. Alle product types hebben eerst full-scale crashtesten ondergaan en de productie van geleiderail staat daarna voortdurend onder toezicht van een Notified Body. Er gelden strenge eisen aan het product zelf en alleen producten met het verplichte label CE conform EN1317-5 zijn toegestaan op de Europese markt.

Kwaliteitsborging

In de fabriek bij RenoRail worden alle kritische onderdelen van de oude gedemonteerde geleiderail aan een nauwkeurige inspectie onderworpen. Passing, vorm en staalkwaliteit wordt per onderdeel gemeten en digitaal geregistreerd onder een uniek productie nummer (zichtbaar ingeslagen in elk gecontroleerd onderdeel). 

Het nauwgezet controleren is een absoluut vereiste, want enkel de onderdelen (herverzinkt?) van een eerder gedemonteerde geleiderail weer samenstellen tot een nieuwe (?) geleiderail maakt niet dat het  automatisch een nieuwe veilige geleiderail wordt.

Aansprakelijkheid

RenoRail produceert voor Saferoad en kan voorkomen dat hergebruik leidt tot concessies doen in veiligheid. Want de opdrachtgever moet op de kwaliteitsborging kunnen vertrouwen en RenoRail kan door de unieke nummering in de individuele onderdelen achteraf nog passende maatregelen nemen. In het geval dat er onverwacht iets is misgegaan bij de productie of bij de installatie van de betreffende constructie. RenoRail accepteert deze product aansprakelijkheid.

Onveilige constructies

Een aantal oude NEN 5190 types kunnen niet meer onder CE op de markt worden gebracht, een fabrikant zal hier zijn verantwoordelijkheid in nemen en een alternatief CE gemarkeerd systeem voorstellen.

RenoRail levert daarom alleen geleiderail systemen met CE markering conform NEN EN1317-5:2007+A2:2012/C1:2012.

Constructies gerenoveerd met CE

NPR 5191 standaard geleiderail types

Aardebaan:

  • FL2m 400-80
  • VLP 2z 133-80
  • VLP 1z 133-60
  • VLP C 2z 133-80
  • VLP C 1z 133-60

Kunstwerk

  • VLP 2R 133-80
  • VLP 1R 133-60