Veiligheid en gezondheid

Het is ons belangrijkste streven dat elk lid van de Saferoad-familie elke dag ongedeerd naar huis terugkeert, en we zijn een voorvechter van een 'Vision Zero'-benadering van werkgerelateerde ongevallen en verwondingen. Veiligheid is niet alleen een beleid; het is verweven in de vezels van onze bedrijfscultuur.

In ons streven naar uitmuntendheid op het gebied van gezondheid en veiligheid geven we actief vorm aan een werkplek waar veiligheid in elke handeling is geïntegreerd. We zetten ons in om ervoor te zorgen dat alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen worden genomen om alle risico's te beperken die de gezondheid, de veiligheid en het welzijn van onze werknemers en de mensen die betrokken zijn bij onze activiteiten of faciliteiten in gevaar kunnen brengen.

Centraal in ons veiligheidsbeleid staat het gezondheids- en veiligheidsprogramma voor de gehele Groep. Dit uitgebreide initiatief vormt de ruggengraat van onze veiligheidsactiviteiten en biedt een reeks hulpmiddelen die bedoeld zijn om zowel het management als de werknemers te helpen bij het identificeren van kritieke en potentiële risico's. Het programma wordt verder versterkt door vaste routines die ons team in staat stellen risico's die inherent zijn aan hun dagelijkse werkzaamheden te herkennen en te beoordelen.

Een integraal onderdeel van onze veiligheidscultuur is het proactief rapporteren van gevaren. Door het stimuleren van transparante communicatie wordt elk geïdentificeerd risico vastgelegd met de bedoeling om toekomstige incidenten te voorkomen. Deze focus op het monitoren, beoordelen en aanpakken van ongevallen - ongeacht de omvang - belichaamt onze proactieve benadering van voortdurende verbetering van onze veiligheidsprotocollen.

Het lokale management op elke Saferoad vestiging heeft een belangrijke verantwoordelijkheid: het garanderen van een veilige werkomgeving en ervoor zorgen dat alle systemen en protocollen voor veilige operaties effectief worden geïmplementeerd. Deze verantwoordelijkheid zorgt ervoor dat de integratie van onze veiligheidsmaatregelen op alle niveaus van onze activiteiten wordt gewaarborgd.