Üleminekud ja ühendusdetailid

Saferoad arendab ka üleminekukonstruktsioone, et need sobiksid enda tooteportfelli ja teiste riikide standardsüsteemidega. Neid saab paigaldada ja hooldada väga lühikese aja jooksul.

Liiklusohutuse nõuete ja eeskirjade täitmiseks töötab Saferoad välja paindlikud lahendused, mida saab kasutada erinevates riikides ja erinevates tingimustes.