Eetikastandardid

Usume, et meie konkurentsieelis on otseselt seotud meie äristrateegia aluseks olevate aususe ja eetika põhimõtetega. Järgime kogu oma tegevuses läbipaistvuse, aruandekohustuse ja eetika põhimõtteid, et tagada edu saavutamine ausate ning õiglaste vahenditega.

Teie usaldus on meile oluline ja me oleme pühendunud ausa kultuuri edendamisele, mis toetab meie vastastikust edu ning suurendab jätkusuutlikke ja lugupidavaid suhteid kõigi osapoolte vahel.
Tutvuge meie eetiliste standarditega allpool.

Nimi Väljaandmise kuupäev Allalaadimine
Käitumiskoodeks 06.2022 EN
Tarnija käitumiskoodeks 06.2022 EN, DE, PL, RO, CNCZ, FI
Altkäemaksuvastane poliitik 06.2022 EN
Konkurentsi nõuetele vastavuse poliitika 06.2022 EN
Kaubandussanktsioonide juhend 06.2023 EN
Andmekaitsepoliitika 06.2021 EN
Ostupoliitika 06.2021 EN
Rikkumisest teatamise poliitika 06.2023 EN