Jätkusuutlikkus

Jätkusuutlikkus

See on meie missiooni keskmes, see on meie tegevuse liikumapanev jõud ja visioon, mis aitab meil edasi liikuda. Tänapäeva keerulises maailmas tegutsedes oleme pühendunud kindlalt turvalise, vastutustundliku ja jätkusuutliku keskkonna edendamisele.

Vision Zero visioon on meie pühendumuse jätkusuutlikkuse tagamise peamine osa, mis peegeldab meie holistlikku lähenemist mitte ainult liiklussurmade ja raskete vigastuste vältimisele, vaid ka meie keskkonnamõju märkimisväärsele vähendamisele.

Meie ambitsioonid ei piirdu vaid lühiajaliste eesmärkidega, sest me kavatseme integreerida keskkonnasäästlikkuse, sotsiaalse vastutuse ja tõhusa ettevõtte juhtimise meie tegevuse ülesehitusse.


See mitmekülgne kohustus rõhutab meie pühendumust avaldada ühiskonnale positiivset ja püsivat mõju iga eluvaldkonna jaoks.
Igal teekonnal.


Sel moel ei püüa me mitte ainult vastata ootustele, vaid oleme ka oma tööstusharu esirinnas, sillutades teed ohutumale ja jätkusuutlikumale tulevikule.

Osalemine jätkusuutlikkuse algatustes

ÜRO ülemaailmne kokkulepe

Saferoad Group osaleb ÜRO ülemaailmses kokkuleppes. ÜRO globaalses kokkuleppes osalemise kaudu oleme kinnitanud oma pühendumust olla vastutustundlik ettevõte, mis juhindub ÜRO kehtestatud kümnest põhimõttest. Kümme põhimõtet, mis juhivad jätkusuutlikke lahendusi, on sätestatud inimõiguste, töö, keskkonna ja korruptsioonivastase võitluse valdkonnas.

 

ÜRO säästva arengu eesmärgid

ÜRO säästva arengu eesmärgid on 17 eesmärgist ja 169 eesmärgist koosnev visiooniline raamistik, mille eesmärk on lahendada peamised sotsiaalsed, majanduslikud ja keskkonnaalased probleemid aastaks 2030. Need eesmärgid lähevad kaugemale püüdlustest, et tegeleda kriitiliste ohtudega, kaitsta meie planeeti ja tagada selle inimeste heaolu.

Selle ülemaailmse algatuse raames on Saferoad teinud strateegilise valiku keskenduda konkreetsetele eesmärkidele, mis kajastavad meie põhiväärtusi ja pädevusi. Selle pühendumuse kaudu püüame edendada sisulisi muutusi ja aidata kaasa helgemale ja jätkusuutlikumale tulevikule kõigi jaoks:

SDG 3 – Tervis ja heaolu ÜRO eesmärk on tagada tervislik elu ja edendada heaolu igas vanuses inimestele ning 3.6 käsitleb konkreetselt liiklusohutust.
Saferoad pakub tooteid ja teenuseid, mis aitavad kaasa ohutumate teede loomisele.
Turvalisuse parandamiseks kohandatud kõrgekvaliteediliste ohutustoodete pakkumisega ja oma teadmiste jagamisega liiklusohutuse parandamise kohta püüame tõsta ohutuse taset kogu tööstusharus.
SDG 8 – Inimväärne töö ja majanduskasv ÜRO eesmärgiks on edendada püsivat, kaasavat ja jätkusuutlikku majanduskasvu, täielikku ja tootlikku tööhõivet ning inimväärset tööd kõigile.
Saferoad usub mitmekesisusse ja püüab seda pidevalt  oma värbamisprotsessides suurendada, samuti tagada kaasav ja avatud töökultuur ning võimalused kõigile.
Saferoad suhtub tõsiselt oma töötajate huvidesse ning järgib ÜRO inimõiguste deklaratsiooni ja Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) standardeid.
SDG 9 - Tööstus, innovatsioonid ja infrastruktuur Selle ÜRO eesmärgiks on ehitada vastupidav infrastruktuur, edendada kaasavat ja jätkusuutlikku industrialiseerimist ja uuenduslikkust.
Saferoad töötab selle nimel, et tõsta infrastruktuuri turvalisust, vastupidavust ja valmisolekut tulevasteks liikuvusvajadusteks.
Tänu kvaliteetsetele toodetele ja teadus- ja arendustegevusele tugevale keskendumisele on meie eesmärk olla oma valdkonnas esireas.
SDG 12 - Vastutustundlik tarbimine ja tootmine Selle ÜRO eesmärgi mõte on tagada jätkusuutlikud tarbimis- ja tootmismudelid.
Saferoad rakendab meetmeid, et meie tarbimine ja tootmine oleks alati jätkusuutlik.
Oleme sertifitseerinud enamiku oma tootmisrajatistest vastavalt ISO14001 standardile, meil on tootmisest tulenevate kasvuhoonegaaside heitkoguste aruandluse kord ja kontrollime oma tarnijaid.