Meie lähenemine jätkusuutlikkusele

Jätkusuutlikkuse alased jõupingutused

Jätkusuutlikkus on Saferoad Groupi strateegilise planeerimise ja juhtimissüsteemide oluline osa.


Juhatus kannab lõplikku vastutust jätkusuutlikkuse küsimuste eest, samas kui grupi juhtkond jälgib jätkusuutlikkuse strateegiate igapäevaseid aspekte.


Grupitasandil vastutab ESG-juht jätkusuutlikkuse tegevuskava integreerimise eest ettevõtte strateegilistesse eesmärkidesse kogu grupi ulatuses.


Neljale meie tegevusvaldkonnale on antud ülesanne töötada välja tegevuskavad ja täita peamised tulemusnäitajad, mida peetakse oluliseks nende jätkusuutliku tulemuslikkuse jälgimiseks.Nende jõupingutuste toetamiseks on grupp loonud ESG funktsionaalse rühma.
See meeskond tagab integreeritud lähenemisviisi kogu ettevõtte jätkusuutlikkusele ja sotsiaalsele vastutusele.


ESG funktsionaalne rühm koosneb liikmetest, kes on pärit grupi äritegevuse eri osakonnadest ja erinevatest tugivaldkondadest, koondades kokku rikkaliku ülevaate ning kogemused.

ESG prioriteedid

Nende prioriteetide eesmärk on suurendada positiivset mõju, vähendades samal ajal riske, tagades, et meie tegevus, kultuur ja kohustused toimuvad ausalt, ettenägelikult ja jagatud vastutusega planeedi ja selle inimeste ees.


Esitame lühiülevaate ESG-valdkondadest, millele me pöörame kõige rohkem tähelepanu ja millest igaüks on nurgakivi meie teel mõõdetava ja tähendusrikka edu saavutamise suunas.

Vastutustundlikud hanked
  • Püüame esitada oma äripartneritele kõrgeimad  ootused jätkusuutlikkus osas ja aidata kaasa nende arengule.
Tegevus kliima valdkonnas
  • Meie eesmärk on vähendada oma tegevust ja väärtusahelat, tuginedes teaduspõhisele kasvuhooneefekti vähendamisele.
Toorainetsükli sulgemine
  • Võttes tooted ringlusse ja taaskasutades neid, püüame viia tegevus- ja tootepõhiseid materjalijäätmeid peaaegu nullini.
Aususe kultuur
  • Me järgime alati vastutustundliku äritegevuse kõrgeimaid standardeid.
  • Me kohtleme inimesi alati nende õigusi, väärikust ja vajadusi austades.
Turvalisus ja terved ning edukad inimesed
  • Tahame luua inspireeriva ja kaasava töökoha, kus meie inimesed tunnevad end iga päev turvaliselt.
Tooted ja teenused heade eesmärkide saavutamiseks
  • Meie eesmärk on tooteinnovatsiooni ja teehooldusteenuste kaudu aidata kaasa ohutu liikluse tagamisele.
  • Koostöös klientide ja tööstusesindajatega püüame edendada turu nõudlust vähese süsinikdioksiidiheitega ja vastutustundlike pikaajaliste lahenduste järele.

 

Kui soovite teada saada, kuidas Saferoad tegeleb tegelike ja võimalike negatiivsete tagajärgedega inimõigustele ning inimväärsele töötingimustele, võtke meiega ühendust.