Etikos standartai

Esame įsitikinę, kad mūsų konkurencinis pranašumas tiesiogiai susijęs su mūsų sąžiningumu ir etikos principais, kuriais vadovaujamės savo verslo strategijoje. Visuose savo santykiuose laikomės skaidrumo, atskaitomybės ir etikos principų, užtikrindami, kad mūsų sėkmė būtų pasiekta sąžiningomis ir teisingomis priemonėmis.

Mums labai svarbus jūsų pasitikėjimas, todėl esame įsipareigoję puoselėti sąžiningumo kultūrą, kuri palaiko mūsų abipusę sėkmę ir skatina tvarius bei pagarbius visų susijusių šalių santykius. Toliau susipažinkite su mūsų etikos standartais.

Pavadinimas Leidimo data  Parsisiųsti
Elgesio kodeksas 06.2022 EN
Tiekėjų elgesio kodeksas 06.2022 EN, DE, PL, RO, CNCZ, FI
Kovos su kyšininkavimu politika 06.2022 EN
Konkurencijos taisyklių laikymosi politika 06.2022 EN
Prekybos sankcijų vadovas 06.2023 EN
Duomenų apsaugos politika 06.2021 EN
Pirkimų politika 06.2021 EN
Informavimo apie pažeidimus politika 06.2023 EN