Vision Zero

Daugiau nei vieno žuvusiojo keliuose

"Vision Zero" reiškia, kad įvairiais būdais siekiama užtikrinti, kad keliuose daugiau nebūtų žuvusių ar sunkiai sužeistų žmonių. Šio tikslo siekiama kuriant saugią transporto sistemą, kuri grindžiama prielaida, kad žmonės, kaip šios sistemos dalis, visada klys. Todėl tiek transporto priemonės, tiek eismo keliai turi būti atitinkamai (toliau) tobulinami ir ieškoma naujų sprendimų.

Saferoad grupė (www.saferoad.com) "Vision Zero" padarė savo varomąja jėga ir pagrindine misija. Mūsų plati organizacija ir įvairus gaminių asortimentas užtikrina, kad turėtume plačias galimybes naudotis naujausiais pasiekimais, kad kasdien būtume vienu žingsniu arčiau šio deklaruojamo tikslo.