Tvarumas

Tvarumas

Tai mūsų misijos esmė, mūsų veiklos varomoji jėga ir vizija, skatinanti mus judėti į priekį. Keliaudami po sudėtingą šiuolaikinį pasaulį, esame tvirtai įsipareigoję puoselėti saugią, atsakingą ir tvarią aplinką.

Vision Zero vizija yra svarbiausias mūsų įsipareigojimo siekti tvarumo elementas, atspindintis mūsų holistinį požiūrį į tai, kaip išvengti ne tik su eismu susijusių mirčių ir sunkių sužalojimų, bet ir gerokai sumažinti neigiamą poveikį aplinkai.

Mūsų siekiai neapsiriboja trumpalaikiais tikslais, nes siekiame integruoti aplinkosauginį tvarumą, socialinę atsakomybę ir griežtą įmonės valdymą į pačią mūsų veiklos struktūrą. 

Šis visapusiškas įsipareigojimas pabrėžia mūsų pasiryžimą daryti teigiamą ir ilgalaikį poveikį visuomenei - Už kiekvieną gyvybę. Kiekvienoje kelionėje.

Tokiu būdu ne tik dirbame, kad pateisintume lūkesčius, bet ir esame savo pramonės šakos priešakyje, tiesdami kelią į saugesnę ir tvaresnę ateitį.

Įsitraukimas į tvarumo iniciatyvas

JT Pasaulinis Susitarimas

Saferoad Grupė dalyvauja JTPasauliniame susitarime. Dalyvaudami JT Pasaulinio susitarimo veikloje, mes patvirtinome savo įsipareigojimą būti atsakingu verslu, vadovaudamiesi dešimčia JT nustatytų principų. Dešimt principų, pagal kuriuos pasirenkami tvarūs sprendimai, nustatyti žmogaus teisių, darbo, aplinkosaugos ir kovos su korupcija srityse.

 

JT darnaus vystymosi tikslai

Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslai (DVT) - tai vizionieriška 17 tikslų ir 169 uždavinių sistema, kuria siekiama iki 2030 m. išspręsti svarbiausias socialines, ekonomines ir aplinkosaugos problemas. Šie tikslai nėra vien tik siekiamybė - jais sprendžiamos kritinės grėsmės, saugoma mūsų planeta ir užtikrinama jos gyventojų gerovė.

Saferoad, prisidėdama prie šios pasaulinės iniciatyvos, strategiškai pasirinko sutelkti dėmesį į konkrečius tikslus, kurie atspindi mūsų pagrindines vertybes ir kompetenciją. Vykdydami šį įsipareigojimą siekiame skatinti reikšmingus pokyčius ir prisidėti prie šviesesnės ir tvaresnės ateities visiems:

SDG 3 - Sveikata ir gerovė JT tikslu siekiama užtikrinti sveiką gyvenimą ir skatinti gerovę visiems bet kokio amžiaus žmonėms, o 3.6 papunktyje konkrečiai atkreipiamas dėmesys į kelių eismo saugą. Saferoad teikia produktus ir paslaugas, kurios prisideda prie saugesnių kelių. Tiekdami aukštos kokybės saugos produktus, pritaikytus saugai didinti, ir dalydamiesi su aplinkiniais žiniomis apie tai, kaip didinti kelių eismo saugumą, siekiame pakelti visos pramonės saugos lygį.
SDG 8 - Orus darbas ir ekonomikos augimas Šiuo JT tikslu siekiama skatinti tvarų, integracinį ir tvarų ekonomikos augimą, visišką ir produktyvų užimtumą bei deramą darbą visiems. Saferoad tiki įvairove ir nuolat stengiasi ją didinti savo įdarbinimo procesuose, taip pat užtikrinti įtraukią ir atvirą darbo kultūrą bei galimybes visiems. Bendrovė Saferoad rimtai žiūri į savo darbuotojų interesus ir laikosi JT Žmogaus teisių deklaracijos bei Tarptautinės darbo organizacijos (TDO) standartų.
SDG 9 - Pramonė, inovacijos ir infrastruktūra Šiuo JT tikslu siekiama kurti atsparią infrastruktūrą, skatinti integracinę ir tvarią industrializaciją bei inovacijas. Organizacija Saferoad siekia pagerinti infrastruktūros saugumą, atsparumą ir parengti ją būsimiems mobilumo poreikiams. Pasitelkdami aukštos kokybės gaminius ir didelį dėmesį skirdami moksliniams tyrimams ir taikomajai veiklai, siekiame pirmauti savo srityje.
SDG 12 - Atsakingas vartojimas ir gamyba Šiuo JT tikslu siekiama užtikrinti tvarius vartojimo ir gamybos modelius. Saferoad imasi priemonių, kad užtikrintų, jog mūsų vartojimas ir gamyba visada būtų tvarūs. Esame sertifikavę daugumą savo gamybos įrenginių pagal ISO14001 standartą, įdiegę ataskaitų apie gamyboje išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį pateikimo tvarką ir tikriname savo tiekėjus.