Onze aanpak naar duurzaam ondernemen

Onze benadering van duurzaamheid
Organisatie van onze duurzaamheidsinspanningen
Duurzaamheid is een kernonderdeel van de strategische planning en managementsystemen van de Saferoad Group. De Raad van Bestuur is het eerst verantwoordelijk voor duurzaamheidskwesties, terwijl het managementteam van de Groep toezicht houdt op de dagelijkse operationele aspecten van de duurzaamheidsstrategieën.

Op groepsniveau is het hoofd ESG verantwoordelijk voor de integratie van de duurzaamheidsagenda in de strategische doelen van het bedrijf voor de gehele Groep.

Onze vier bedrijfsonderdelen hebben de taak om actieplannen te ontwikkelen en te voldoen aan belangrijke prestatie-indicatoren (KPI's) die van cruciaal belang worden geacht voor het volgen van hun duurzame prestaties.

Om deze inspanningen te ondersteunen, heeft de groep een ESG team opgericht. Dit team zorgt voor een geïntegreerde aanpak van duurzaamheid en sociale verantwoordelijkheid in het gehele bedrijf. Het ESG Team bestaat uit leden van de operationele units en van verschillende ondersteunende functies, die gezamenlijk een uitgebreide mix van inzicht en expertise leveren.

Onze ESG-prioriteiten
Deze prioriteiten zijn er op gericht om de positieve invloeden te versterken en tegelijkertijd de risico's te beperken, door ervoor te zorgen dat onze activiteiten, cultuur en betrokkenheid worden gekenmerkt door integriteit, een vooruitziende blik en een gedeelde verantwoordelijkheid voor de planeet en haar bewoners.

Hieronder volgt een korte weergave van de ESG-gebieden waarop we ons richten, die elk een hoeksteen vormen in ons streven naar meetbare en betekenisvolle vooruitgang.

Verantwoorde inkoop
  • We willen de hoogste duurzaamheidsverwachtingen stellen aan onze zakenpartners en bijdragen aan hun verbeteringen.
Klimaatactie
  • We streven ernaar onze eigen activiteiten en onze waardeketen koolstofarm te maken op basis van wetenschappelijk onderbouwde broeikasgasreducties.
De materiaalkring sluiten
  • We streven ernaar om operationeel en productgerelateerd materiaalafval tot bijna nul te reduceren door middel van recycling, herverwerking en hergebruik.
Integriteitscultuur
  • We volgen altijd de hoogste normen voor verantwoorde bedrijfspraktijken.
  • We behandelen mensen altijd met respect voor hun rechten, waardigheid en behoeften.
Veilige, gezonde en vitale mensen
  • We streven naar een inspirerende en inclusieve werkplek waar onze mensen elke dag veilig thuiskomen.
Producten en diensten als positieve kracht
  • We willen bijdragen aan veilige reizen op de weg door middel van onze product innovatie en onderhoudsdiensten.
  • We willen de marktvraag stimuleren naar koolstofarme en verantwoorde oplossingen die ontworpen zijn om lang mee te gaan, door middel van samenwerking met klanten en de industrie.

 

Voor directe vragen over hoe Saferoad omgaat met feitelijke en potentiële negatieve gevolgen voor de mensenrechten en fatsoenlijke arbeidsomstandigheden, kunt u contact met ons opnemen.