Sănătate și siguranță

În căutarea excelenței în materie de sănătate și siguranță, proiectăm în mod activ un loc de muncă care să includă siguranța în fiecare activitate. Ne angajăm să ne asigurăm că sunt luate toate măsurile de precauție necesare pentru a minimiza orice risc care ar putea pune în pericol sănătatea, siguranța și bunăstarea angajaților noștri și a persoanelor afectate de activitățile sau instalațiile noastre.

În centrul misiunii noastre de siguranță se află programul de sănătate și siguranță la nivelul întregului Grup. Această inițiativă cuprinzătoare este coloana vertebrală a măsurilor noastre de siguranță și oferă o serie de instrumente care ajută atât conducerea, cât și angajații să recunoască riscurile critice și potențiale. Programul este completat de rutine stabilite care permit echipei noastre să identifice și să evalueze riscurile asociate cu activitatea lor zilnică.

O componentă cheie a culturii noastre de siguranță este raportarea proactivă a pericolelor. Prin promovarea unei comunicări transparente, fiecare risc identificat este catalogat pentru a preveni viitoarele incidente. Acest accent pus pe monitorizarea, evaluarea și rectificarea accidentelor, indiferent de gravitatea lor, întruchipează abordarea noastră proactivă de îmbunătățire continuă a protocoalelor noastre de siguranță.

Conducerea locală din fiecare locație Saferoad are o responsabilitate principală: să asigure un mediu de lucru sigur și să se asigure că toate sistemele și protocoalele pentru operațiuni sigure sunt puse în aplicare în mod eficient. Această responsabilitate asigură menținerea integrității măsurilor noastre de siguranță la toate nivelurile operațiunilor noastre.