Conduita durabilă în afaceri

Este esența misiunii noastre, forța motrica din spatele operațiunilor noastre și viziunea care ne propulsează înainte. În timp ce navigăm prin complexitatea lumii moderne, suntem de neclintit în angajamentul nostru de a promova un mediu sigur, responsabil și durabil.

Viziunea Zero este esențială pentru angajamentul nostru față de sustenabilitate, reprezentând abordarea noastră holistică pentru a eradica nu doar accidentele mortale și rănile grave legate de trafic, ci și pentru a reduce semnificativ impactul negativ pe care îl avem asupra mediului, social și de guvernanță.

Ambiția noastră se întinde dincolo de orizontul imediat, urmărind să integrăm sustenabilitatea mediului, responsabilitatea socială și guvernanța corporativă riguroasă în însăși structura operațiunilor noastre. 

Acest angajament cuprinzător subliniază dedicarea noastră de a avea un impact pozitiv și de durată asupra societății - Pentru fiecare viață. În fiecare călătorie.

Prin aceasta, nu ne rezumăm doar la respectarea așteptărilor; ne mișcăm în fruntea industriei noastre, croind o cale spre un viitor mai sigur și mai durabil.

Implicarea în inițiative de sustenabilitate

Pactul global al ONU

Saferoad Group este participant la Pactul Global al ONU. Prin participarea la Pactul Global al ONU ne-am luat angajamentul de a fi o afacere responsabilă prin cele zece principii definite de ONU. Cele zece principii pentru alegerea unor soluții durabile sunt stabilite în domeniile drepturilor omului, muncii, mediului și anticorupției.

citiți Comunicarea privind progresele înregistrate

Obiectivele de dezvoltare durabilă ale ONU

Obiectivele de dezvoltare durabilă ale Organizației Națiunilor Unite (ODD) conturează un cadru vizionar de 17 obiective și 169 de ținte, cu scopul de a aborda provocările sociale, economice și de mediu esențiale până în 2030. Aceste obiective nu sunt doar aspiraționale; ele abordează amenințări critice, protejând planeta noastră și asigurând bunăstarea locuitorilor săi.

Saferoad, aliniindu-se la această inițiativă globală, a ales în mod strategic să se concentreze asupra unor obiective specifice care fac ecoul valorilor noastre de bază și al expertizei noastre. Prin acest angajament, ne propunem să determinăm schimbări semnificative și să contribuim la un viitor mai luminos și mai durabil pentru toți.

ODD 3 - Sănătate și bunăstare Obiectivul ONU urmărește să asigure o viață sănătoasă și să promoveze bunăstarea pentru toți, la toate vârstele, indicând în mod specific siguranța rutieră în sub-obiectivul 3.6. Saferoad oferă produse și servicii care contribuie la creșterea siguranței rutiere. Prin furnizarea de produse de siguranță de înaltă calitate, adaptate pentru a spori siguranța și prin împărtășirea cunoștințelor despre cum să sporim siguranța rutieră cu cei din jur, ne propunem să ridicăm nivelul de siguranță în întreaga industrie.
ODD 8 - Muncă decentă și creștere economică Obiectivul ONU vizează promovarea unei creșteri economice susținute, favorabile incluziunii și durabile, a ocupării depline și productive a forței de muncă și a muncii decente pentru toți. Saferoad crede în diversitate și depune eforturi continue pentru a o spori în cadrul proceselor noastre de recrutare, precum și pentru a asigura o cultură de lucru deschisă și incluzivă și oportunități pentru toți. Saferoad ia în serios interesele angajaților săi și respectă Declarația ONU privind drepturile omului și standardele Organizației Internaționale a Muncii (OIM).
ODD 9 - Industrie, inovare și infrastructură Obiectivul ONU vizează construirea unei infrastructuri rezistente, promovarea unei industrializări incluzive și durabile și încurajarea inovării. Saferoad lucrează pentru a îmbunătăți siguranța și reziliența infrastructurii și pentru a o pregăti pentru nevoile viitoare de mobilitate. Prin produse de înaltă calitate și o concentrare puternică pe cercetare și dezvoltare, ne propunem să fim pe primul loc în industria noastră.
ODD 12 - Consum și producție responsabilă Obiectivul ONU urmărește să asigure modele de consum și de producție durabile. Saferoad ia măsuri pentru a se asigura că consumul și producția noastră sunt durabile în orice moment. Am certificat ISO14001 pentru majoritatea unităților noastre de producție, am implementat raportarea emisiilor de gaze cu efect de seră din producție și verificarea furnizorilor noștri.