Eettiset standardit

Olemme vakuuttuneita siitä, että kilpailuetumme liittyy suoraan rehellisyyteemme ja liiketoimintastrategiaamme ohjaaviin eettisiin periaatteisiin. Noudatamme avoimuutta, vastuullisuutta ja eettisiä käytäntöjä kaikessa toiminnassamme varmistaen, että menestyksemme saavutetaan rehellisin ja oikeudenmukaisin keinoin.

Luottamuksesi on meille ensiarvoisen tärkeää, ja olemme sitoutuneet vaalimaan rehellisyyden kulttuuria, joka ylläpitää molemminpuolista menestystämme ja edistää kestävää ja kunnioittavaa suhdetta kaikkien osapuolten välillä. Tutustu eettisiin standardeihimme alla.

Type Published  Download
Käytännesäännöt 06.2022 EN
Toimittajien käytännesäännöt 06.2022 EN DE, PL, RO, CN, CZFI
Lahjonnan vastainen politiikka 06.2022 EN
Kilpailusääntöjen noudattamista koskeva politiikka 06.2022 EN
Kauppapakotteita koskeva käsikirja 06.2023 EN
Tietosuojakäytäntö 06.2021 EN
Hankintapolitiikka 06.2021 EN
Väärinkäytöksiä koskeva käytäntö 06.2023 EN