Lähestymistapamme kestävään kehitykseen

Työmme organisointi kestävään kehitykseen.

Kestävä kehitys on keskeinen osa Saferoad Groupin strategista suunnittelua ja johtamisjärjestelmiä. Hallituksella on korkein vastuu kestävän kehityksen asioista, kun taas konsernin johtoryhmä valvoo kestävän kehityksen strategioiden päivittäisiä operatiivisia näkökohtia.

Konsernitasolla ESG-johtaja vastaa kestävän kehityksen ohjelman integroimisesta yhtiön strategisiin tavoitteisiin koko konsernissa.

Neljän liiketoiminta-alueemme tehtävänä on kehittää toimintasuunnitelmia ja täyttää keskeiset suorituskykyindikaattorit (KPI), joita pidetään kriittisinä kestävän suorituskyvyn seurannan kannalta.

Näiden pyrkimysten tukemiseksi ryhmä on perustanut ESG-toiminnallisen tiimin. Tämä tiimi varmistaa integroidun lähestymistavan kestävyyteen ja sosiaaliseen vastuuseen koko yrityksessä. ESG-toiminnallinen tiimi koostuu operatiivisten yksiköiden ja eri tukitoimintojen jäsenistä, mikä tarjoaa kattavan yhdistelmän näkemystä ja asiantuntemusta.

ESG-prioriteettimme

Nämä prioriteetit on suunniteltu vahvistamaan positiivisia vaikutuksia ja samalla lieventämään riskejä sekä varmistamaan, että toimintaamme, kulttuuriamme ja sitoumuksiamme johdetaan rehellisesti, ennakoivasti ja jaetulla vastuulla planeettaa ja sen ihmisiä kohtaan.

Alla on tilannekuva ESG-alueista, joihin keskitymme, ja jokainen niistä edustaa kulmakiveä matkallamme kohti mitattavissa olevaa ja merkityksellistä edistystä.

Vastuulliset hankinnat
  • Pyrimme asettamaan liikekumppaneillemme korkeimmat kestävän kehityksen odotukset ja osallistumaan heidän parannuksiinsa
Ilmastotoimet
  • Tavoitteenamme on irrottaa omat toimintomme ja arvoketjumme hiilestä tieteeseen mukautettujen kasvihuonekaasupäästöjen vähennysten pohjalta
Materiaalikierron sulkeminen
  • Tavoitteenamme on vähentää toimintaan ja tuotteisiin liittyvä materiaalijäte lähelle nollaa kierrätyksen, uudelleenkäsittelyn ja uudelleenkäytön avulla
Eheyden kulttuuri
  •  Noudatamme aina vastuullisten liiketoimintakäytäntöjen korkeimpia standardeja
  • Kohtelemme ihmisiä aina kunnioittaen heidän oikeuksiaan, ihmisarvoaan ja tarpeitaan
Turvalliset, terveet ja hyvinvoivat ihmiset
  • Tavoitteenamme on tarjota inspiroiva ja osallistava työpaikka, jossa työntekijämme pääsevät turvallisesti kotiin joka päivä
Tuotteet ja palvelut hyvän voimana
  • Pyrimme edistämään turvallisia matkoja tien päällä tuoteinnovaatioidemme ja tiepalveluidemme avulla
  • Tavoitteenamme on edistää vähähiilisten, vastuullisten, kestäviksi suunniteltujen ratkaisujen kysyntää markkinoilla asiakkaiden ja teollisuuden yhteistyöllä

 

Jos sinulla on kysyttävää siitä, miten Saferoad käsittelee ihmisoikeuksiin ja hyviin työoloihin liittyviä mahdollisia kielteisiä seurauksia, ota meihin yhteyttä tästä