Vision Zero

Ei enää liikennekuolemia teillä

Vision Zero tarkoittaa monipuolista työskentelyä kohti tavoitetta, ettei teillä enää tapahdu kuolemaan johtavia onnettomuuksia ja tai vakavia vammoja. Tämä tavoite saavutetaan turvallisella liikennejärjestelmällä, joka perustuu oletukseen, että ihminen joka on osana tätä järjestelmää ei toimi koskaan virheettömästi. Siksi sekä ajoneuvoja, että liikenneväyliä ja kehitettävä jatkuvasti ja löydettävä uusia ratkaisuja.

"Vision Zero" poliittisena ohjelmana on asettaa selkeät prioriteetit. Saksan liikenneturvallisuusneuvoston (DVR) mukaan tämän on tarkoitettava: "Kun punnitaan erilaisia arvoja tai tavoitteita, ihmisten koskemattomuuden on oltava etusijalla. Elämä ei ole neuvoteltavissa."

Emoyhtiömme Saferoad (www.saferoad.com) on myös ottanut "Vision Zero" -asian päätehtäväkseen. Laaja organisaatiomme ja monipuolinen tuotevalikoimamme varmistavat, että meillä on laaja pääsy uusimpiin kehityssuuntiin, jotta pääsemme askeleen lähemmäksi tätä tavoitetta joka päivä.

www.dvr.de/dvr/vision-zero