CERTYFIKATY

GWARANCJA JAKOŚCI

Wszystkie nasze wyroby spełniają wysokie wymagania, stawiane wobec systemów barier ochronnych zarówno przez ich użytkowników, jak i przez ustawodawcę. W pełni respektując europejskie działania na rzecz harmonizacji norm w zakresie bezpieczeństwa drogowego, wytwarzamy wszystkie nasze wyroby w zgodności z normami EN 1317 oraz EN ISO 9001. Prowadzone przez nasze przedsiębiorstwo intensywne prace rozwojowe zaowocowały już wieloma wyrobami na bazie normy EN 1317, które doskonale plasują się na rynku. Ponadto stosujemy wiele innych międzynarodowych standardów. W Saferoad RRS Polska obowiązuje zasada, iż portfolio naszych wyrobów jest konsekwentnie ukierunkowane na sprostanie każdorazowo zmiennym uwarunkowaniom i wymogom stawianym przez klientów (np. odnośnie klasy powstrzymywania).

Rozbudowany system kontroli wewnętrznej sięga od kontroli dostarczanych materiałów i surowców, aż po końcową kontrolę kompletnie zainstalowanych systemów bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wewnętrzną kontrolę jakości, praktykowaną we wszystkich stadiach procesu produkcyjnego, uzupełniają kontrole prowadzone regularnie przez TÜV.

  • ISO 9001:2000
  • DIN EN 1317
  • DIN EN 14388 (oznaczenie CE)
  • Konstrukcja stalowa, klasa zaszeregowania przez producenta „E“
  • ZTV-LSW 06
  • DIN EN 1793
  • DIN EN 1794
  • RILI 804.5504 (do V = 300 km/h)