Systemy barier ochronnych

Nasze bariery zderzeniowe obejmują wszystkie obszary zastosowań na autostradach, drogach głównych i wiejskich. Można je łatwo dostosować do lokalnych warunków i wymagań.