Standardy etyczne

Wierzymy, że nasza przewaga konkurencyjna jest bezpośrednio związana z naszą uczciwością i zasadami etycznymi, które kierują naszą strategią biznesową. Dbamy o przejrzystość, odpowiedzialność i etyczne praktyki we wszystkich naszych działaniach. Osiągamy nasz sukces w sposób uczciwy i sprawiedliwy.

Zaufanie klientów jest dla nas najważniejsze. Dlatego dokładamy wszelkich starań, aby pielęgnować kulturę uczciwości, która wspiera nasz wspólny sukces i sprzyja trwałym i pełnym szacunku relacjom między wszystkimi zaangażowanymi stronami. Poniżej przedstawiamy nasze standardy etyczne.

Type Published  Download
Code of Conduct 06.2022 EN
Supplier Code of Conduct 06.2022 EN, DE, PL, RO, CNCZ, FI
Anti-corruption compliance policy 06.2022 EN
Competition compliance policy 06.2022 EN
Sanctions compliance policy 06.2023 EN
Data protection policy 06.2021 EN
Procurement policy 06.2021 EN
Whistleblower policy 06.2023 EN