Nasza historia

Firma Saferoad RRS Polska powstała poprzez przejęcie w 2011 roku niemieckiej spółki Outimex AG przez skandynawską Grupę Saferoad. Fundamenty jej działalności powstaly jednak dużo wcześniej, kiedy to istniały dwie odrębne firmy - Bongard & Lind GmbH & Co. KG oraz Outimex AG - działające w obszarze pasywnych systemów barier ochronnych, bezpieczeństwa ruchu drogowego i ochrony przed hałasem.

Dzięki przyłączeniu firm do skandynawskiej Grupy Saferoad, mamy możliwość dzielenia się doświadczeniami i opracowywania rozwiązań przy udziale oddziałów Saferoad z różnych krajów. Korzystamy z doświadczeń i rozwiązań stosowanych na najbezpieczniejszych drogach w Europie - drogach skandynawskich. Przenosimy na polskie drogi sprawdzone i bezpieczne rozwiązania przyczyniające się do ochrony użytkowników dróg i redukujace liczbę poważnie rannych i zabitych w wypadkach drogowych. Produkty przez nas oferowane wspierają wszystkich użytkowników dróg - niezależnie od tego, czy poruszają się oni samochodem, na rowerze czy pieszo.

Najwyższej klasy, sprawdzone produkty z zakresu pasywnych urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego – to jedno. Bliskie kontakty z klientami, sprawdzony potencjał innowacyjny i ogromny zasób posiadanych doświadczeń jako specjalisty w dziedzinie konstruowania i produkcji, sprzedaży, wynajmu i utrzymania stałych i tymczasowych  urządzeń ochronnych – to drugie. Zaś oba te elementy razem wzięte, czynią Saferoad RRS Polska pożądanym partnerem dla administracji drogowych oraz firm budujących, modernizujących i utrzymujących drogi.

GWARANCJA JAKOŚCI

Wszystkie nasze wyroby spełniają wysokie wymagania, stawiane wobec systemów barier ochronnych zarówno przez ich użytkowników, jak i przez ustawodawcę. W pełni respektując europejskie działania na rzecz harmonizacji norm w zakresie bezpieczeństwa drogowego, wytwarzamy wszystkie nasze wyroby w zgodności z normami EN 1317 oraz EN ISO 9001. Prowadzone przez nasze przedsiębiorstwo intensywne prace rozwojowe zaowocowały już wieloma wyrobami na bazie normy EN 1317, które doskonale plasują się na rynku. Ponadto stosujemy wiele innych międzynarodowych standardów. W Saferoad RRS Polska obowiązuje zasada, iż portfolio naszych wyrobów jest konsekwentnie ukierunkowane na sprostanie każdorazowo zmiennym uwarunkowaniom i wymogom stawianym przez klientów (np. odnośnie klasy powstrzymywania).

Rozbudowany system kontroli wewnętrznej sięga od kontroli dostarczanych materiałów i surowców, aż po końcową kontrolę kompletnie zainstalowanych systemów bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wewnętrzną kontrolę jakości, praktykowaną we wszystkich stadiach procesu produkcyjnego, uzupełniają kontrole prowadzone regularnie przez TÜV.

  • ISO 9001:2000
  • DIN EN 1317
  • DIN EN 14388 (oznaczenie CE)
  • Konstrukcja stalowa, klasa zaszeregowania przez producenta „E“
  • ZTV-LSW 06
  • DIN EN 1793
  • DIN EN 1794
  • RILI 804.5504 (do V = 300 km/h)

 

PRODUKCJA

Stawiamy zdecydowanie na stal – materiał mający bardzo wiele zastosowań, a ponadto przed długi okres czasu zachowujący najważniejszą właściwość, jaką odznaczać się musi każdy system barier ochronnych: elastyczność. Ratującą życie funkcję, polegającą na określonym zachowaniu strefy kontrolowanego zgniecenia, zapewnić może bowiem jedynie konstrukcja wykonana ze stali, która, posiadając wyznaczone miejsca przełomu, gwarantuje kontrolowany przebieg i wzorzec deformacji.

Stal jest optymalnym materiałem również z wielu innych powodów. Może być ona bowiem na różne sposoby formowana i gięta, jest materiałem nadzwyczaj odpornym, niepowodującym obciążeń środowiska naturalnego i w 100 procentach możliwym do zrecyklingowania. Systemy barier ochronnych ze stali są ponadto łatwe w montażu, wykazują długotrwałą żywotność. Również ich demontaż w celu wymiany lub usunięcia nie nastręcza żadnych trudności i nie wymaga większych nakładów.

SERWIS

Saferoad RRS Polska dysponuje zespołami wykwalifikowanych pracowników, sprawdzonymi w praktyce procedurami i bogatym portfolio wyrobów. Realizujemy kompletne projekty, poczynając od fazy planowania i projektowania aż po finalny montaż urządzeń. Duże możliwości w zakresie składowania wyrobów i efektywna logistyka gwarantują przy tym optymalną realizację powierzonych nam zleceń.

Świadcząc usługi w zakresie projektowania i wykonywania wysoce skutecznych systemów barier ochronnych, Saferoad RRS Polska wnosi znaczący wkład w budowę i utrzymanie nowoczesnej sieci dróg kołowych. Wykonywane na terenie całej Europy kolejne nowe projekty oraz prace modernizacyjne na istniejących już odcinkach barier ochronnych, stawiają przed naszą załogą wciąż nowe ambitne wyzwania. Profil naszej produkcji i usług zaspokaja zarazem potrzeby przemysłu, polegające np. na zapewnieniu ochrony obiektów i instalacji produkcyjnych przez nasze stacjonarne systemy barier ochronnych.

A zatem obojętne, czy polem naszego działania jest autostrada, szosa, lokalna droga czy teren przemysłowy: na każdym z tych pól Saferoad RRS wyznacza najwyższe kryteria, czyniąc to poprzez najwyższą jakość wyrobów, wykonywanie usług w zgodności z oczekiwaniami klientów oraz przez szybkie i efektywne procedury budowlano-montażowe. Konsekwentnie przestrzegamy przy tym obowiązujące przepisy krajowe i międzynarodowe (m.in. EN 1317, RPS, RSA, EN ISO 9001 oraz ASHTOO).