Wizja Zero

Zero ofiar śmiertelnych na drogach

Jako wiodący dostawca rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa drogowego, jesteśmy zaangażowani w badania, rozwój i wdrażanie wysokiej jakości produktów i usług, które są dostosowane do unikalnych potrzeb naszych zróżnicowanych klientów.
Jesteśmy zaangażowani w kształtowanie przyszłości bezpieczeństwa drogowego i infrastruktury, ostatecznie zmniejszając liczbę wypadków, ratując życie i zapewnienie dobrobytu społecznościom na całym kontynencie.

Każdego dnia opracowujemy produkty bezpieczeństwa drogowego, edukujemy pracowników drogowych, instalujemy produkty bezpieczeństwa oraz zabezpieczamy drogi i autostrady w całej Europie. Wysiłki te przyczyniają się do bezpieczniejszego życia na drogach i zmniejszenia liczby osób poważnie rannych lub zabitych w wypadkach drogowych.