Raport roczny 2022

Published on czerwiec 11, 2023

Kluczowe punkty zainteresowania: ✅ Solidny wzrost i stabilność finansowa; ✅ Stałe inwestycje w optymalizację procesów, rozwój organizacyjny i kapitał ludzki; ✅ Ciągłe dążenie do osiągnięcia naszych celów w zakresie zrównoważonego rozwoju. "Patrząc w przyszłość, nasze zaangażowanie w realizację długoterminowej strategii obejmuje dostarczanie wyjątkowej wartości naszym interesariuszom poprzez wspieranie wzrostu, stymulowanie innowacji, zwiększanie wydajności i promowanie zrównoważonego rozwoju. Nasze zaangażowanie w inwestowanie w naszych utalentowanych pracowników, usprawnianie procesów i wykorzystywanie technologii będzie napędzać wzrost i podnosić jakość obsługi klienta. Jednocześnie nadal będziemy stosować odpowiedzialne i zrównoważone praktyki biznesowe." - Bernd Fruehwald, Prezes Zarządu Grupy. https://lnkd.in/dBrfQjgQ