Impressum

SAFEROAD Czech Republic s. r. o.

SAFEROAD Czech Republic s. r. o.
Plzeňská 666
330 21 Líně - Sulkov

T +420 377 226 226
E-Mail plzen@saferoad.cz

GPS: 49°42´24.82´´N, 13°16´37.5´´ E

 

 

Odpovědnost za obsah

Obsah našich stránek byl vytvořen s velkou pečlivostí. Nemůžeme však zaručit, že obsah je správný, úplný nebo aktuální. Jako poskytovatel služeb odpovídáme za vlastní obsah na těchto stránkách v souladu s obecnými zákony v souladu s § 7 odst. 1 TMG.

Podle paragrafů 8 až 10 TMG však nejsme jako poskytovatel služeb povinni sledovat přenášené nebo uchovávané informace třetích stran nebo vyšetřovat okolnosti, které naznačují nezákonnou činnost. Povinnosti odstranit nebo zablokovat použití informací v souladu s obecnými zákony zůstávají nedotčeny. Odpovědnost v tomto ohledu je však možná až od okamžiku znalosti konkrétního porušení zákona. Pokud se dozvíme o jakémkoli odpovídajícím porušení zákona, okamžitě tento obsah odstraníme.

Uživatelé těchto webových stránek souhlasí s přístupem na tyto webové stránky a jejich obsah na vlastní nebezpečí. Ani SAFEROAD Czech Republic s. r. o., ani třetí strany podílející se na tvorbě, výrobě nebo přenosu této webové stránky nenesou odpovědnost za škody nebo zranění vyplývající z přístupu nebo nemožnosti přístupu, používání nebo nemožnosti použití této webové stránky nebo ze skutečnosti, že spoléhat na informace obsažené na této webové stránce. Všechny nabídky jsou nezávazné. SAFEROAD Czech Republic s. r. o. si výslovně vyhrazuje právo měnit, doplňovat nebo mazat části stránek nebo celou nabídku bez předchozího upozornění nebo dočasně či trvale zastavit zveřejňování.

Odpovědnost za odkazy

Naše nabídka obsahuje odkazy na externí webové stránky třetích stran, na jejichž obsah nemáme žádný vliv. Proto nemůžeme převzít žádnou odpovědnost za tento externí obsah. Za obsah odkazovaných stránek je vždy odpovědný příslušný poskytovatel nebo provozovatel stránek. Odkazované stránky byly v době propojení zkontrolovány z hlediska možného porušení zákona. Nelegální obsah nebyl v době propojení patrný. Trvalá kontrola obsahu odkazovaných stránek je však nepřiměřená bez konkrétních důkazů o porušení zákona. Pokud se dozvíme o jakémkoli porušení zákona, okamžitě takové odkazy odstraníme.

Autorská práva

Obsah a díla vytvořená na těchto stránkách podléhají německému autorskému právu. Reprodukce, zpracování, distribuce a jakýkoli druh využití mimo limity autorského zákona vyžadují písemný souhlas příslušného autora nebo tvůrce. Stahování a kopie této stránky jsou povoleny pouze pro soukromé, nekomerční použití. Pokud obsah na těchto stránkách nebyl vytvořen provozovatelem, jsou respektována autorská práva třetích stran. Zejména obsahy třetích stran jsou takto označeny. Pokud byste se přesto dozvěděli o porušení autorských práv, žádáme vás, abyste nás o tom informovali. Pokud se dozvíme o jakémkoli porušení zákona, okamžitě takový obsah odstraníme. Všechny uvedené produkty jsou registrované ochranné známky a jsou majetkem držitelů práv.

Stahování

Stahování jakýchkoli dat z našich webových stránek je na vaše vlastní riziko. SAFEROAD Czech Republic s. r. o. neručí za škody způsobené stažením nebo použitím uložených dat. Přes aktuální antivirové kontroly je v rámci právních předpisů vyloučena odpovědnost za škody a poškození způsobená počítačovými viry.

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky.

Rady

Rádi bychom upozornili, že přenos dat přes internet, například při komunikaci prostřednictvím e-mailu, může mít bezpečnostní mezery. Úplná ochrana dat před přístupem třetích stran není možná.

Použití kontaktních údajů zveřejněných v rámci tirážové povinnosti třetími osobami k zasílání nevyžádaných reklamních a informačních materiálů je tímto výslovně zakázáno. Provozovatelé stránek si výslovně vyhrazují právo podniknout právní kroky v případě zasílání nevyžádaných reklamních informací, jako jsou spamové e-maily.

Ochrana dat

Podrobné informace o ochraně údajů v souladu s § 13 TMG (zákon o telekomunikacích) naleznete v našich předpisech o ochraně osobních údajů.