Certifikace

Saferoad je oficiálně certifikován podle ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001.

ISO 9001 
Systém řízení kvality

Díky spolehlivému řízení kvality je společnost Saferoad zárukou neustálého zlepšování, optimalizovaných procesů a trvale vysoké kvality. Řízení kvality je naší hnací silou pro neustálé zvyšování výkonnosti ve všech provozních procesech..

Stáhnout dokument EN CZ 

 

ISO 14001
Systém environmentálního řízení

Ekologická stopa společnosti Saferoad je pro nás důležitá. Je naší společenskou povinností chránit životní prostředí a zodpovědně využívat přírodní zdroje. Touto certifikací chceme jít příkladem a zavazujeme se k harmonizaci podnikatelského myšlení a ochrany životního prostředí.

Stáhnout dokument EN CZ 

 

ISO 45001
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Základem naší práce je bezpečnost. Ve společnosti Saferoad sledujeme cíl "Vize Zero": žádné smrtelné nehody ani vážná zranění na silnicích. Kromě toho je pro nás důležitá moderní bezpečnost práce, která zahrnuje prevenci a ochranu zdraví na pracovišti.

Stáhnout dokument EN CZ 

 

Politika integrovaného systému řízení

Stáhnout dokument CZ