Mostní svodidla

V souladu s vizí 0 je pro nás bezpečnost zařízení na prvním místě. Při vývoji nových systémů míříme vždy na nejvyšší úroveň ASI indexu, který měří, jak závažně působí náraz kolidujícího vozidla na lidské tělo posádky uvnitř automobilu.

Výhody systémů Saferoad

  • Vhodný systém pro každou úroveň zadržení (N2 - H4b)
  • Pracovní šířky dle potřeb projektu (W1 - W7)
  • Kompatibilita 
  • Standardizované dílce
  • Snadná montáž a oprava

Typy mostních a zábradelních svodidel, které dodáváme

  • Svodidla na standardní římsu (150 mm)
  • Svodidla na přejízdný obrubník (do 70 mm)
  • Svodidla na nulovou římsu

Mostní systémy jsou dodávány ve vysoké kvalitě P3 dle evropské normy EN 8501 a testovány dle evropské normy EN 1317.

Protikorozní ochranu zajišťuje žárové zinkování a dodatečný nátěr dle podmínek TKP 19B.

Všechny záchytné systémy schválené pro použití v ČR splňují požadavky TP 114 a TP 203.

Máte zájem o cenovou nabídku? Kontaktujte nás!

Vyhledejte konkrétní řešení v našem produktovém katalogu