Naše historie v České republice

Díky dlouholetému působení nabízíme velký rozsah produktů, odborných znalostí a inovativních řešení, která zvyšují úroveň bezpečnosti silničního provozu.

2015
Změna obchodního názvu
Plnou součástí skupiny Saferoad, která rovněž vedla ke změně obchodního názvu na SAFEROAD Czech Republic s.r.o., jsme se stali 1. června 2015.
2010
Počátky spolupráce se skupinou Saferoad
Výrazný růst společnosti postupně vedl k rozvoji kooperace se zahraničními firmami. V roce 2010 tak vznikly první počátky spolupráce s nadnárodní společností Saferoad.
2005
Dokončení nového sídla společnosti FLOP
2002
Přemístění sídla společnosti
Důležitým rokem ve vývoji byl rok 2002. Následkem rozsáhlých povodní, které zasáhly tehdejší sídlo společnosti FLOP a způsobily miliónové škody, bylo sídlo přesunuto do Sulkova, kde se následující tři roky stavěly vlastní prostory nového areálu.
1995
Založení společnosti FLOP - dopravní značení s.r.o.
Tehdejší počáteční specializací byla instalace svislého dopravního značení, zrcadel, světelných řad a semaforů. Rozsah činností se postupně rozšířil o výrobu dopravního značení a dodávku a montáž svodidel.