Vize Nula

Žádné další smrtelné nehody na silnicích

"Vize nula" znamená, že se různými způsoby snažíme zajistit, aby na silnicích nedocházelo k dalším smrtelným nehodám nebo vážným zraněním. Tento cíl je sledován prostřednictvím bezpečného dopravního systému, který vychází z předpokladu, že člověk jako součást tohoto systému nikdy nebude jednat bezchybně. Proto je třeba odpovídajícím způsobem (dále) vyvíjet vozidla i dopravní cesty a hledat nová řešení.

"Vize nula" jako politický program stanovuje jasné priority. A podle Německé rady pro bezpečnost silničního provozu (DVR) to musí znamenat: "Při zvažování různých hodnot nebo cílů musí být na prvním místě integrita lidí. O životě se nevyjednává."

Naše mateřská společnost Saferoad (www.saferoad.com) si však z "Vize nula" udělala také svou hnací sílu a ústřední poslání. Naše rozsáhlá organizace a rozmanité portfolio výrobků nám zajišťují široký přístup k nejnovějšímu vývoji, abychom se k tomuto deklarovanému cíli každý den o krok přiblížili.

www.dvr.de/dvr/vision-zero