Náš přístup k udržitelnosti

Organizace našeho úsilí o udržitelnost

Udržitelnost je klíčovou součástí strategického plánování a systémů řízení skupiny Saferoad. Nejvyšší úroveň odpovědnosti za otázky udržitelnosti má představenstvo, zatímco tým vedení skupiny dohlíží na každodenní provozní aspekty strategií udržitelnosti.

Na úrovni skupiny je vedoucí oddělení ESG odpovědný za začlenění agendy udržitelnosti do strategických cílů společnosti v rámci celé skupiny.

Naše čtyři obchodní oblasti mají za úkol vypracovat akční plány a plnit klíčové ukazatele výkonnosti (KPI), které jsou považovány za rozhodující pro sledování jejich udržitelného výkonu.

Na podporu těchto snah skupina zřídila funkční tým ESG. Tento tým zajišťuje integrovaný přístup k udržitelnosti a společenské odpovědnosti v celé společnosti. Funkční tým ESG zahrnuje členy z provozních jednotek a z různých podpůrných funkcí, což poskytuje komplexní kombinaci znalostí a zkušeností.

Naše priority ESG

Tyto priority mají za cíl posílit pozitivní dopady a zároveň zmírnit rizika a zajistit, aby naše činnost, kultura a angažovanost byly prováděny poctivě, prozíravě a se sdílenou odpovědností vůči planetě a jejím obyvatelům.

Níže je uveden přehled oblastí ESG, na které se zaměřujeme, přičemž každá z nich představuje základní kámen na naší cestě k dosažení měřitelného a smysluplného pokroku.

Odpovědné zadávání veřejných zakázek
  • Našim cílem je klást na naše obchodní partnery nejvyšší nároky v oblasti udržitelnosti a přispívat k jejich zlepšování.
Opatření v oblasti klimatu
  • Snažíme se dekarbonizovat naše vlastní provozy a náš hodnotový řetězec na základě vědecky podloženého snižování emisí skleníkových plynů.
Uzavření materiálové smyčky
  • Naším cílem je snížit množství provozního odpadu a odpadu souvisejícího s výrobky téměř na nulu prostřednictvím recyklace, přepracování a opětovného použití.
Kultura integrity
  • Vždy se řídíme nejvyššími standardy odpovědných obchodních praktik.
  • Vždy se chováme k lidem s respektem k jejich právům, důstojnosti a potřebám.
Bezpeční, zdraví a prosperující lidé
  • Naším cílem je poskytovat inspirativní a inkluzivní pracoviště, kde se naši lidé každý den vracejí domů v bezpečí.
Produkty a služby jako síla pro dobro
  • Naším cílem je přispívat k bezpečné jízdě na silnicích prostřednictvím inovací našich výrobků a silničních služeb.
  • Naším cílem je podpořit poptávku na trhu po nízkouhlíkových a odpovědných řešeních, která jsou navržena tak, aby vydržela, a to prostřednictvím spolupráce se zákazníky a průmyslem.

 

Pro přímé dotazy ohledně toho, jak společnost Saferoad řeší skutečné a potenciální negativní důsledky pro lidská práva a důstojné pracovní podmínky, nás kontaktujte zde.