DIO a DIR

Dopravně-inženýrské opatření a rozhodnutí

Dopravně-inženýrské opatření a rozhodnutí je proces, při kterém se vypracovává příslušná projektová dokumentace, která navrhuje řešení přechodné dopravní situace na pozemních komunikacích. Jedná se např. o stavební úpravy na silnicích, uzavírky, výkopové práce atd. Umíme zpracovat jak samotné projekty, tak zajistit potřebné souhlasy státních úřadů.

Kompletní proces zajištění DIO a DIR 

  • vytvoření projektové dokumentace na základě zadání záboru – specifikace místa, účelu, rozměrů, doby trvání atd.
  • zajištění vyjádření k projektové dokumentaci od všech příslušných organizací a orgánů státní správy
  • zajištění vydání dopravně inženýrského rozhodnutí od Policie ČR
  • po schválení návrhu 
    – instalace dočasného řešení dopravní situace – dopravní značení, svodidla, světelná signalizace atd.
    – dodatečné pravidelné kontroly a údržba v místě realizace