Protihlukové stěny

S hustotou dopravy roste nejen důležitost instalace bezpečnostních prvků, ale i zaměření se na eliminaci dalších nežádoucích vlivů dopravy. Jedním z problému je jednoznačně vysoká intenzita hluku, která má velmi negativní vliv na lidský organismus. Hluk je tak možné omezit výstavbou protihlukových stěn v nejvíce rizikových oblastech. Což jsou především obytné oblasti v okolí vysokorychlostních silnic, železničních drah apod. Naše varianty protihlukových stěn řeší nejen problém hluku, ale zároveň mají takové vlastnosti, aby jejich instalace neuškodila vzhledu okolní krajiny.

 

Pro projekty trvalých protihlukových stěn vyrábíme a dodáváme akustické výplně z hliníku.