Členství v asociacích
Členství v asociacích

Saferoad Czech Republic s.r.o. se odborně angažuje:

Česká Silniční Společnost

Česká Silniční Společnost

Webové stránky:
https://www.silnicnispolecnost.cz/

Sdružení pro výstavbu silnic

Sdružení pro výstavbu silnic

Webové stránky:
https://www.sdruzeni-silnice.cz/ 

 

ÚKKS ŘSD

Technická redakční rada 

Revize technických podmínek bezpečnostních řešení v rámci ÚKKS ŘSD

Webové stránky
www.rsd.cz