Otevřen nový úsek dálnice D7 na Lounsku

Zveřejněno dne prosinec 19, 2023

Po necelých dvou letech intenzivní výstavby za 1,426 miliardy korun je nyní řidičům k dispozici čtyři a půl kilometru dlouhý úsek dálnice na Lounsku. Tato část D7 vede v polích nalevo od stávající trasy silnice I/7, přičemž některé části jsou vybudovány na vysokém náspu nebo v hlubokém zářezu. U Chlumčan dálnice překonává potoky, železniční trať a silnici mezi Blšany u Loun a Cítoliby.

D7 Chlumčany
D7 Chlumčany

Stavba s komplikacemi:

Stavba u Chlumčan se setkala s několika komplikacemi, zejména při zakládání dálničního mostu. Stavaři narazili na starý náhon mlýna, což vyžadovalo změny v projektu. Další výzvou byl stav mlýna, kde museli být dodrženy bezpečnostní opatření proti chvění a vibracím. Přes všechny obtíže byl most dokončen a úsek by měl být plně provozuschopný nejpozději v srpnu příštího roku.

Další etapy výstavby a komplikovaný úsek u Postoloprt:

Nový čtyřkilometrový úsek u Chlumčan navazuje na existující části D7 a obchvat Loun. Přesto zbývá dostavět čtyři úseky dálnice mezi Prahou a Chomutovem. Nejkomplikovanější z nich je úsek u Postoloprt, kde se muselo přesunout fotbalové hřiště a překonávat přírodní a městské překážky. Plánovaný termín dokončení tohoto úseku je do roku 2028.

Celkový plán a dokončení D7:

Celkový plán rozvoje dálnice D7 předpokládá kompletní dostavbu do konce roku 2028. Vyřešení komplikovaného úseku u Postoloprt vyžaduje územní rozhodnutí a práce na stavebním povolení, s očekávaným zahájením stavby nejpozději v roce 2026. Zatímco nový úsek u Chlumčan nabízí řidičům bezproblémovou cestu, doba do dokončení celé D7 představuje výzvu, kterou Ředitelství silnic a dálnic pečlivě řídí.

Svodidla na této nové části realizovala společnost Saferoad.