Udržitelné obchodní chování

Je to podstata našeho poslání, hnací síla naší činnosti a vize, která nás žene kupředu. Při překonávání složitostí moderního světa jsme neochvějně odhodláni podporovat bezpečné, odpovědné a udržitelné životní prostředí.

Vize nula je ústředním bodem našeho závazku k udržitelnosti a představuje náš holistický přístup k vymýcení nejen smrtelných dopravních nehod a těžkých zranění, ale také k výraznému snížení našich negativních dopadů v oblasti životního prostředí, sociální oblasti a správy.

Naše ambice sahají za nejbližší horizont a usilují o integraci environmentální udržitelnosti, sociální odpovědnosti a důsledné správy a řízení společnosti do samotné struktury naší činnosti. 

Tento komplexní závazek podtrhuje naše odhodlání mít pozitivní a trvalý dopad na společnost - Za každý život. Na každé cestě.

Díky tomu nejen dodržujeme očekávání, ale pohybujeme se v čele našeho odvětví a razíme cestu k bezpečnější a udržitelnější budoucnosti.

Zapojení do iniciativ v oblasti udržitelnosti

Globální dohoda OSN

Saferoad Group je účastníkem UN Global Compact. Účastí v UN Global Compact jsme zpečetili svůj závazek být odpovědným podnikem prostřednictvím deseti principů definovaných OSN. Deset zásad pro výběr udržitelných řešení je stanoveno v oblastech lidských práv, práce, životního prostředí a boje proti korupci.

Přečtěte si naše sdělení o pokroku

Cíle udržitelného rozvoje OSN

Cíle udržitelného rozvoje Organizace spojených národů (SDGs) vymezují vizionářský rámec 17 cílů a 169 úkolů, jejichž cílem je do roku 2030 řešit zásadní sociální, ekonomické a environmentální výzvy. Tyto cíle nejsou pouze aspirační; řeší kritické hrozby, chrání naši planetu a zajišťují blahobyt jejích obyvatel.

Společnost Saferoad se v souladu s touto globální iniciativou strategicky rozhodla zaměřit na konkrétní cíle, které odrážejí naše základní hodnoty a odborné znalosti. Prostřednictvím tohoto závazku chceme podpořit smysluplnou změnu a přispět k lepší a udržitelnější budoucnosti pro všechny:

Cíl udržitelného rozvoje 3 - Dobré zdraví a dobré životní podmínky Cílem OSN je zajistit zdravý život a podpořit blahobyt pro všechny v každém věku, přičemž v dílčím cíli 3.6 se konkrétně poukazuje na bezpečnost silničního provozu. Saferoad dodává produkty a služby, které přispívají k bezpečnějším silnicím. Dodáváním vysoce kvalitních bezpečnostních produktů přizpůsobených ke zvýšení bezpečnosti a sdílením znalostí o tom, jak zvýšit bezpečnost silničního provozu s okolím, usilujeme o zvýšení úrovně bezpečnosti v celém odvětví.
SDG 8 - Důstojná práce a hospodářský růst Cílem OSN je podporovat udržitelný, inkluzivní a udržitelný hospodářský růst, plnou a produktivní zaměstnanost a důstojnou práci pro všechny. Společnost Saferoad věří v rozmanitost a neustále pracuje na jejím zvyšování v našich náborových procesech, stejně jako na zajištění inkluzivní a otevřené pracovní kultury a příležitostí pro všechny. Společnost Saferoad bere zájmy svých zaměstnanců vážně a respektuje Deklaraci lidských práv OSN a standardy Mezinárodní organizace práce (MOP).
SDG 9 - Průmysl, inovace a infrastruktura Cílem OSN je vybudovat odolnou infrastrukturu, podpořit inkluzivní a udržitelnou industrializaci a podpořit inovace. Saferoad pracuje na zlepšení bezpečnosti a odolnosti infrastruktury a připravuje ji na budoucí potřeby mobility. Prostřednictvím vysoce kvalitních produktů a silného zaměření na výzkum a vývoj se snažíme být v našem odvětví na špici.
SDG 12 - Odpovědná spotřeba a výroba Cílem OSN je zajistit udržitelnou spotřebu a výrobu. Společnost Saferoad přijímá opatření, aby zajistila, že naše spotřeba a výroba budou vždy udržitelné. Většinu našich výrobních zařízení jsme certifikovali podle normy ISO14001, zavedli jsme vykazování emisí skleníkových plynů z výroby a prověřování našich dodavatelů.