Inovativní řešení v oblasti záchytných systémů

Published on leden 24, 2024

S nadšením oznamujeme velký krok vpřed – naše inovativní terminály pohlcující energii, navržené tak, aby zabránily vozidlům sjet z vozovky, jsou nyní poprvé ve velkém měřítku instalovány i v České republice.

Sdružení firem Eurovia CS a M - SILNICE a.s. v prosinci představilo nový desetikilometrový obchvat na silnici I/43 mezi Bystřicí nad Pernštejnem a Svitavami. Stavba, kterou řídilo Ředitelství silnic a dálnic s. p., přinesla výrazné úspory o téměř půl miliardy korun, s náklady sníženými na 786 milionů korun.

Tato klíčová modernizace, vycházející z potřeby odvést tranzitní dopravu a zlepšit bezpečnost na silnici I/43, eliminuje problémové nízké podjezdy pod železniční tratí a špatné rozhledové podmínky. Součástí projektu je osm mostů, jedna mimoúrovňová křižovatka a šest protihlukových stěn.

Jedinečným prvkem je instalace nového energeticky absorpčního terminálu Primus P2, který chrání před vymrštěním vozidla při nájezdu na svodidlo. Tento inovativní produkt byl poprvé ve velkém měřítku realizovaný v České republice a představuje moderní přístup k bezpečnosti silniční dopravy.

Svodidlové systémy i absorpční terminály byly realizovány společností Saferoad.