Zvyšujeme kvalifikaci našich zaměstnaců

Zveřejněno dne duben 9, 2024

V rámci podnikového vzdělávání budeme naše zaměstnance školit v měkkých dovednostech, ekonomických znalostech a technickém vzdělávání.

Jsme zapojeni do výzvy 03_23_047 "PODNIKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ (1)", která je spolufinancována Evropskou unií. Hlavním cílem výzvy je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců, a zajistit tak soulad jejich kompetentnosti s požadavky na vykonávané pracovní činnosti.

Výzva je zahrnuta do programu OP Zaměstnanost Plus 2021-2027 a jejím řídícím orgánem je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.

Název projektu je „SAFEROAD Czech Republic s.r.o.- zlepšení kvalifikace zaměstnanců“.

Projekt je zaměřen na další profesní vzdělávání zaměstnanců – realizace vzdělávacích kurzů spojených s rozvíjením znalostí, schopností a dovedností vyžadovaných pro výkon určitého povolání, a to s důrazem na podporu osob starších 55 let.

Zaměstnanci budou školeni v Měkkých dovednostech, Ekonomických znalostech a v Technickém / Odborném vzdělávání.

Náš projekt bude finalizován v roce 2026 a po jeho ukončení se k němu na vrátíme s doplňujícími a upřesňujícími informacemi ohledně výstupů a dosažených výsledků.