Bra att tänka på vid fakturering

Märkning av leverantörsfakturor till Saferoad RRS Sverige AB

Bäste leverantör, för att vi ska kunna behandla er faktura måste märkning överensstämma med nedanstående specifikation. Fakturor med avvikande märkning kommer att returneras och med största sannolikhet påverka satt betalningsdatum.  

Alla fakturor skall märkas efter ett av följande två alternativ:  

Alternativ 1 – med inköpsordernummer 
• Inköpsordernummer: Fem siffror 
• Vår referens: För och efternamn 

Alternativ 2 – utan inköpsordernummer 
• Kostnadsställe: Två siffror
• Kostnadsbärare: Tre siffror 
• Vår referens: För och efternamn  

I tillägg till båda alternativen om fakturan avser ett projekt: 
• Projektnummer: 7 tecken 

Alla fakturor skall skickas till invoices-rrs@saferoad.se

Accepterat format på fakturor är .PDF. Enbart en faktura per fil där ev. bilagor ska ligga bakom fakturan tillåts. 

Det går även att posta fakturor till oss:
Saferoad RRS Sverige AB
Heffners Allé 51 
856 33 SUNDSVALL 

Vid frågor eller övrig support, vänligen kontakta: info-rrs@saferoad.se