Produktutveckling

Med en egen R&D avdelning kan vi utveckla skräddarsydda produkter som uppfyller rådande europeiska och nationella krav, samtidigt som de anpassas efter specifika behov.

Vårt kompetenta utvecklingsteam jobbar konstant med att förbättra & optimera befintliga system, samt utveckla helt nya produkter. Ändrade kravställningar, nya materialval, ändrade priser på den internationella marknaden är alla bidragande anledningar till att vi snabbt behöver kunna ställa om och ta fram nya konkurrenskraftiga produkter. Eller så kan det helt enkelt handla om en unik produkt för ett nytt projekt. Oavsett så måste regelverken följas och detta säkerställer vi genom:

  • 3D-modellering
  • Beräkningar
  • Datorsimuleringar
  • Fullskaliga krocktester

Tack vare att vi tillhör en stor europeisk koncern kan vi samarbeta över landsgränserna och snabbare nå önskade resultat. Dessutom har vi egna produktionsanläggningar som tillåter oss att kvickt kunna erbjuda produkter som inte nödvändigtvis behöver produceras i en större skala.

Har du några frågor som berör R&D kan du kontakta vår produktutvecklingschef Daniel Lissert så hjälper han dig:

daniel.lissert@saferoad.se