Mitträcken

Mitträcken för installation i mark, i hylsa och på fotplåt

På de flesta nationella vägarna som knyter samman Sveriges städer går det att hitta ett mitträcke av något slag. Ett mitträcke har i syfte att skydda trafikanterna i båda riktningarna, ta minimalt med plats och fånga upp ett fordon som eventuellt kolliderar med räcket på ett säkert och skyddat sätt. Våra mitträcken kommer med olika profiler och uppfyller kapacitetsklasserna N2 & H1. 

Våra mitträcken

Produkt Kapacitetsklass  Arbetsbredd Skaderiskklass Stolpavstånd (m) Snöplogsklass
Safeline-M cc6 N2 W4 A 6.0 4
Safeline-M cc6 N2 W4 A 6.0 4
Safeline-M cc3 H1 W3 A 3.0 4
Birsta 1PN2 N2 W4 A 4.0 4
Birsta 1PH1 H1 W5 A 4.0 4
Vik H1 cc2 H1 W4 A 2.0 3

 

Dokument

Du hittar alla system, specifikationer, ritningar och dokument för samtliga mitträcken i vår Produktkatalog