Hållbart affärsbeteende

Det är kärnan i vårt uppdrag, drivkraften bakom vår verksamhet och visionen som driver oss framåt. När vi navigerar i den moderna världens komplexitet är vi orubbliga i vårt engagemang för att främja en säker, ansvarsfull och hållbar miljö.

Nollvisionen är central för vårt engagemang för hållbarhet, och representerar vårt holistiska tillvägagångssätt för att eliminera inte bara trafikrelaterade dödsfall och allvarliga skador, utan också för att avsevärt minska våra negativa effekter över miljömässiga, sociala och styrande dimensioner.

Vår ambition sträcker sig bortom den omedelbara horisonten och syftar till att integrera miljömässig hållbarhet, socialt ansvar och rigorös bolagsstyrning i själva strukturen för vår verksamhet.

Detta omfattande engagemang understryker vårt engagemang för att göra en positiv och varaktig inverkan på samhället - för varje liv. På varje resa.

Genom detta följer vi inte bara förväntningarna; vi rör oss i framkanten av vår bransch och skapar en väg mot en säkrare och mer hållbar framtid.

Engagemang i hållbarhetsinitiativ

FN Global Compact

Saferoad Group är deltagare i "FN Global Compact". Genom att delta i FN Global Compact har vi förseglat vårt åtagande att vara en ansvarsfull verksamhet genom de tio principer som definierats av FN. De tio principerna för att välja hållbara lösningar finns inom områdena mänskliga rättigheter, arbetsmarknad, miljö och antikorruption.

Läs vårt Meddelande om framsteg

FN:s Hållbara Utvecklingsmål

FN:s mål för hållbar utveckling, UN Sustainable Development Goals (SDG) skisserar ett visionärt ramverk med 17 mål och 169 mål, som syftar till att ta itu med viktiga sociala, ekonomiska och miljömässiga utmaningar till 2030. Dessa mål är inte bara ambitiösa; de tacklar kritiska hot, skyddar vår planet och säkerställer dess invånares välbefinnande.

Saferoad, i linje med detta globala initiativ, har strategiskt valt att fokusera på specifika mål som återspeglar våra kärnvärden och expertis. Genom detta engagemang strävar vi efter att driva en meningsfull förändring och bidra till en ljusare och mer hållbar framtid för alla:

SDG 3 - God hälsa och välmående FN-målet syftar till att säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för människor i alla åldrar, och pekar särskilt på trafiksäkerhet i delmål 3.6. Saferoad levererar produkter och tjänster som bidrar till säkrare vägar. Genom att leverera högkvalitativa säkerhetsprodukter skräddarsydda för att öka säkerheten och genom att dela kunskap om hur man kan öka trafiksäkerheten med vår omgivning, strävar vi efter att höja säkerhetsnivån i hela branschen.
SDG 8 - Anständigt arbete och ekonomisk tillväxt FN:s mål syftar till att främja hållbar, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning och anständigt arbete för alla. Saferoad tror på mångfald och arbetar kontinuerligt för att öka denna i våra rekryteringsprocesser samt att säkerställa en inkluderande och öppen arbetskultur med möjligheter för alla. Saferoad tar sina anställdas intressen på allvar och respekterar FN:s deklaration om mänskliga rättigheter och internationella arbetsorganisationens, International Labour Organization (ILO) standarder.
SDG 9 - Industri, innovation och infrastruktur FN:s mål syftar till att bygga motståndskraftig infrastruktur, främja inkluderande och hållbar industrialisering och främja innovation. Saferoad arbetar för att förbättra infrastrukturens säkerhet, motståndskraft och förbereda den för framtida behov av mobilitet. Genom högkvalitativa produkter och ett starkt FoU-fokus strävar vi efter att vara ledande inom vår bransch.
SDG 12 - Ansvarsfull konsumtion och produktion FN-målet syftar till att säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster. Saferoad vidtar åtgärder för att säkerställa att vår konsumtion och produktion alltid är hållbar. Vi har ISO14001-certifierat de flesta av våra produktionsanläggningar, implementerat rapportering av växthusgasutsläpp från produktion och screenar våra leverantörer.