Träräcken

Krocktestade och CE-certifierade räckessystem med naturligt trä

 

Saferoad erbjuder utöver klassiska stålräcken även flera räckessystem beklädda i naturligt trä. Stålräcken passar inte alltid in i alla miljöer ur ett estetiskt perspektiv och då kan våra träräcken vara ett intressant alternativ.

Systemen är krocktestade och CE-certifierade och lämpar sig väl till områden som t.ex. skidorter, skogsvägar, parker, rastplatser, parkeringsplatser osv. Det finns flera alternativ att välja mellan såsom, vägräcken, broräcken, GC-räcken och även träbullerskärmar. 

Ladda ner

Produktblad

Arbetsbeskrivning