Slänträcke

Ett krocktestat och godkänt vägräcke för placering ute i slänten

 

Saferoad presenterar slänträcket med marknadens lägsta arbetsbredd. 

Då ett tradionellt vägräcke kräver minst en 50cm bred stödremsa att placera räcket i så kan vägbyggaren nu istället minska på den totala vägbredden och placera räcket nere i själva slänten. Trots en smalare vägbredd kan körfälten fortfrande utformas enligt standard och kravställd räckesfunktion uppfyllas. Detta hjälper vägbyggaren att hålla ned kostnaderna och minska på miljöbelastningen.

Vägräcket har samma rörprofiler som resterande N2 system i Safeline-R familjen, och är krocktestad enligt Trafikverkets standard: TRVMB 350