Bullerskärmar, elskydd och suicidskydd
Skärmar & Skydd

Som ett komplement till våra räcken erbjuder vi dessutom olika typer av skärmar & skydd. Respektive produkt är testad och godkänd enligt gällande europeiska standarder samt nationella krav.

  • Bullerskärmar för att en förbättrad ljudmiljö
  • Elskyddsskärmar som förhindrar kontakt med ledningar vid järnvägsbroar
  • Faunaskärmar som skyddar djurliv och erbjuder säker passage
  • Suicidskydd för ökad säkerhet vid höga broar och andra känsliga zoner
  • Bländskydd som minskar påverkan av ljud och ljus från intilliggande trafik