Krockdämpare

Rimob Crashguard är vår serie av krockdämpare som används på särskilt utsatta platser, t.ex. trafikplatser eller avfartsramper och skyddar trafikanter mot att köra in i fasta hinder.

 

Rimob Crashguard familjen består av standardkomponenter som både är utbytbara och lätta att reparera. Krockdämparen kan antingen monteras fristående eller kopplas mot anslutande vägräcke.

Rimob CrashGuard kan beskrivas som en "krockkudde" som är konstruerad av tre till sex sammankopplade fack med skyddande navföljare som löper längs varje sida. Antalet hopfällbara stötfångare i varje fack ökar från nosen den bakre änden, så att energin från kollisionen absorberas till fullo och på kort tid.

Tack vare vägräckesprofilerna som löper längs med hela krockdämparen så absorberas krafterna vid en kollision på ett kontrollerat sätt. Skulle ett fordon träffa krockdämparen från sidan så agerar produkten som ett sedvanligt vägräcke varpå fordonet guidas säkert vidare från kollisionspunkten. 

Val av modell görs utifrån rådande förutsättningar och omgivande faktorer, som t.ex. hastighet på vägen samt tillgängliga ytor på plats. 

Rimob CrashGuard används normalt sett för permanent installationer, men kan även appliceras för tillfälliga situationer som vägarbeten, och därmed bidra till ökad trafiksäkerhet.

Dokument

Du hittar alla system, specifikationer, ritningar och dokument för samtliga krockdämpare i vår Produktkatalog