Saferoad Fauna - Aqvis

Faunaskärm som skyddar djurliv och erbjuder säker passage vid t.ex. landskapsbroar

 

Saferoad Fauna - Aqvis består av en miljöspont och används till landskapsbroar/landskaptsbroar för att skydda djurliv från både ljud och ljus. Skärmen är anpassad för att kunna monteras både på bro och i mark, vare sig det handlar om nya räcken eller befintliga. Dessutom går det även att montera skärmen helt fristående. Installationen kräver ingen tung utrustning tack vare spontens låga vikt och går därmed att montera för hand. Skärmen är praktiskt taget underhållsfri och eventuellt klotter tvättas enkelt bort. Miljöspont är för tillverkad av sorterad returplast och är återvinningsbar!