EPD - Environmental Product Declaration

Vi är nu stolta över att kunna presentera våra första EPDer (Environmental Product Declaration) enligt ISO 14025, ISO 21930 och EN 15804

EPD är ett informationssystem för att faktamässigt beskriva miljöegenskaper hos produkter och tjänster i ett livscykelperspektiv. Vi är nu färdiga med egen LCA för framtagning av EPD-er vilket innebär att vi uppfyller Trafikverkets kra på miljövarudeklarationer. 

Vi har fått en fin insikt och kunskap i hur vi kan vara med och påverka miljön. Jag vill tacka våra tillverkare och medarbetare för det fina samarbetet som lett oss fram till detta. Det stärker vårt arbete framåt

Ulf Sköld - VD

Dokument

Här kan du ladda ner våra EPD:er till våra produkter