Saferoad förankringar

Långa och korta förankringar till våra olika vägräckessystem

 

Saferoad förankringar kommer både i långa och korta utföranden och finns till samtliga av våra vägräckessystem.

En förankring är ett räckessavslut som succesivt går ner i höjd och även agerar motvikt till systemet vid en eventuell kollision i räcket. För sträckor där räckesavslutet är tänkt att hamna i slänten/bakslänt vid långa utvik, eller i avfartsänden, eller helt enkelt på vägsträckor med lägre hastigheter så passar en förankring utmärkt som en räckesände.

Våra förankringar är utformade så att den yttersta änden inte behöver schaktas ned i mark utan "spikas" ner m.h.a. en stålcylinder som prylas ner lika enkelt som övriga vägstolpar.