Bullerskärmar, elskydd och suicidskydd
GC-räcken

GC-räcken har som syfte att skydda fotgängare och cyklister längs vägar och broar, eller helt enkelt separera GC-banan från kringliggande hinder/faror. Vi har ett brett utbud av GC-räcken för att kunna täcka de flesta behoven, från en hög GC-bro eller ett enklare modulräcke vid en busshållplats. Vi erbjuder följande GC-räcken:

  • Birsta GC 2.0 - ett modulärt GC-räcke för väg & bro med flera variationer
  • Safeline GC - ett enklare GC-räcke med olika navföljare
  • Safeline N2 GC - ett fordonsåterhållande GC-räcke i N2-klass
  • Saferoad Modulräcke - modulbågar som enkelt ramar in GC-banan