Olika räckesvarianter
Övriga räckessystem

Saferoad har branschens bredaste portfölj när det kommer till vägskyddsanordningar. Tack vare vår långa historik av egen utveckling har vi produkter och system för de flesta behoven. Här har vi samlat våra övriga räckessystem som inte tas upp i katalogen för väg- och broräcken

  • GC-räcken: gång- och cykelbaneräcken för vägar och broar
  • SJ-räcke/Järnvägsräcke/banverksräcke: som fallskydd vid järnvägstrafik
  • Parkeringsräcken: för industrier och fastigheter (inom- och utomhus)
  • Träräcken: för projekt där man önskar att räcket enklare ska smälta in 
  • MC-skydd / underglidningsskydd: extra skydd för MC-fordon
  • Övergångar: som knyter samman våra olika väg- och broräcken