Broräcken

Broräcken för montage på brokantbalk, i mark, på räckesplattor eller som sidoräcke på träbroar.

I Sverige är det krav på att ett broräcke ska minst uppfylla kapacitetsklass "H2". Våra broräcken täcker klasserna H2, H3 och hela vägen upp till den tyngsta klassen; H4b. 

Dessutom kommer våra broräcken med olika profiler/navföljare som Rörprofil, W-profil och S-profil (Snow). Till dessa broräcken erbjuder vi även lämpliga tillbehör som räckesfyllnader, bullerskärmar och suicidskydd. 

Våra broräcken

Produkt Kapacitetsklass  Arbetsbredd Skaderiskklass Stolpavstånd (m) Fordonsinträngning Snöplogsklass Profil
3PH2b H2 W3 B 1.8 & 2.0 VI4 4 Rör
3PH2g H2 W3 B 1.8 & 2.0 VI4 4 Rör
3PH3b H3 W3 B 2.0 VI4 4 Rör
3PH3g H3 W5 B 2.0 VI7 4 Rör
3PH4b H4b W3 B 2.0 VI4 4 Rör
3PH4g H4b W3 B 2.0 VI4 4 Rör
Birsta SP H2 W3 B 2.0 VI4 4 S-profil
Birsta WP H2 W3 B 2.0 VI3 3 W-profil
Birsta W H2 W3 B 1.8 VI4 3 W-profil

 

Dokument

Du hittar alla system, specifikationer, ritningar och dokument för samtliga broräcken i vår Produktkatalog